Il-missjoni tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali f’Malta hija li tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli tas-setturi tal-agrikoltura, tas-sajd u tal-akkwakultura, filwaqt li tħares is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, waqt li tassigura li jintlaħqu          l-ogħla livelli ta’ standards għas-sigurta’ tal-ikel.

Il-Ministru għandu l-għan li jappoġġja lill-bdiewa, lis-sajjieda u lill-esponenti l-oħra f’dawn     l-oqsma, filwaqt li jippromwovi l-iżvilupp rurali u l-konservazzjoni tar-riżorsi naturali. Għalhekk, il-Ministeru jaħdem ukoll biex jiżviluppa u jimplimenta politiki u regolamenti li jipproteġu s-saħħa tal-annimali, jippromwovi l-pussess responsabbli tal-annimali, u jipprevjenu l-moħqrija lill-annimali.

Skip to content