Projbizzjoni tat-tmigħ sfurzat tal- għasafar u projbizzjoni tat-trobbija tal-annimali għall-pil – LN 187 2022

Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali ppubblika avviż legali ġdid, LN 187 2022, li jemenda r-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Annimali miżmuma għal raġunijiet relatati mal-Agrikoltura. Dan l-Avviż Legali jżid regolamenti fir-rigward tal-projbizzjoni tat-tmigħ sfurzat tal- għasafar u projbizzjoni tat-trobbija tal-annimali għall-pil, f’Malta. Dan il-proċess mhux in-norma li jkun ipprattikat f’Malta iżda xorta waħda huwa ferm importanti li din l-projbizzjoni isseħħ sabiex niżguraw li nipproteġu dawn l-annimali.
Infomazzjoni dwar l-avviż legali tista tiġi aċċessata hawn :
L-Avviż Legali sħiħ jista’ jiġi aċċessat permezz ta’ din il-link;