STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD, L-IKEL U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI | Proġett ta’ koimmaniġġjar tas-sajd

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD, L-IKEL U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI | Proġett ta’ koimmaniġġjar tas-sajd

Reference Number: PR211756mt, Press Release Issue Date: Sep 25, 2021
Proġett ta’ koimmaniġġjar tas-sajd
​Il-Ministru Anton Refalo ħabbar l-implimentar tal-proġett ta’ koimmaniġġjar tas-sajd ma’ diversi pajjiżi fil-Mediterran u ma’ LIFE (Low Impact Fishers of Europe). Dan il-proġett jifforma parti minn proġett ikbar madwar il-Mediterran appoġġat mill-Fondazzjoni MAVA bil-mira li tingħata spinta lir-reżiljenza tas-settur tas-sajd fil-Mediterran.
 
Il-Ministru Refalo qal li l-għan ewlieni ta’ dan il-proġett huwa li s-sajjieda jipparteċipaw u jkollhom sehem fl-immaniġġjar tas-sajd b’mod partikolari taż-ŻMPi (Żoni Marittimi Protetti), għax jiffurmaw parti mill-għajxien tas-sajjieda. Huwa kompla jgħid li l-koimmaniġġjar jipprovdi spina ta’ governanza fejn is-sajjieda jkunu fic-ċentru tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Din l-istruttura tqis ir-realtajiet lokali differenti u tibni fuq l-esperjenza u l-ħiliet ta’ nies li jiddependu direttament fuq is-sajd waqt li tippromwovi sens ta’ ownership u koresponsabbiltà. 
 
Għaldaqstant, permezz ta’ proċess ta’ koimmaniġġjar, se jiġu organizatti laqgħat fejn is-sajjieda jkollhom l-opportunità li jaqsmu l-opinjonijiet u l-fehmiet tagħhom dwar l-attivitajiet tas-sajd. Flimkien max-xjentisti u mal-policy makers, se jiġu diskussi modi differenti ta’ sajd sostenibbli li jilħqu bilanċ bejn l-ekosistema u d-dimensjoni soċjoekonomika biex ma jkunx hemm impatt fuq ir-reżiljenza tas-settur. Dan il-proġett qed isir f’diversi pajjiżi madwar il-Mediterran u jifforma parti mill-impenn ta’ Malta fl-isfond tal-MedFish4Ever, pjan ta’ għaxar snin għal baħar Mediterran aktar sostenibbli. 
 
Is-suċċess ta’ dan il-proġett jiddependi fuq il-viżjoni tas-sajjieda u għaldaqstant il-koperattivi u s-sajjieda huma mħeġġa biex jipparteċipaw fil-laqgħat li se jsiru ħalli l-vuċi u r-realtajiet tas-sajjieda minn kull lokalità jkunu riflessi fid-diskussjonijiet dwar is-sostenibbiltà tal-baħar u tas-settur tas-sajd.