STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD, L-IKEL U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: Laqgħat ta’ konsultazzjoni bl-għan li l-bdiewa u r-raħħala jsemmgħu leħinhom

Reference Number: PR202375mt, Press Release Issue Date: Nov 25, 2020
Laqgħat ta’ konsultazzjoni bl-għan li l-bdiewa u r-raħħala jsemmgħu leħinhom
Il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajd, l-Ikel u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo ltaqa’ mal-bdiewa u r-raħħala wara stedina li għamlilhom għal sessjonijiet ta’ konsultazzjoni. Dawn il-laqgħat ġew organizzati biex hekk kulħadd jkun jista jagħti l-kontribut tiegħu u tingħata l-informazzjoni meħtieġa permezz tad-diskussjonijiet biex wara jitfassal pjan strateġiku li jindirizza l-ħtiġijiet għas-snin li ġejjin. 

Il-Gvern qed jaħdem bis-sħiħ biex is-settur agrikolu jkompli jissaħħaħ u hekk tikber l-importanza u l-istima lejn dan is-settur kif jixraqlu. L-għan ta’ dawn il-laqgħat kien li l-bdiewa u r-raħħala jsemmgħu leħinhom, jiġi diskuss il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-politika nazzjonali tal-agrikoltura, is-servizzi offruti mill-Ministeru, kif jistgħu jiġu mħajjra bdiewa żgħażagħ biex jaħdmu fis-settur agrikolu, il-miżuri tal-Budget 2021, ir-riforma tal-pitkalija, u x’għajnuniet u investimenti hemm bżonn li jsiru fiż-żmien li ġej li jistgħu jiġu ffinanzjati minn fondi Ewropej. 

Il-Ministru Refalo qal li “l-Gvern huwa kommess sabiex flimkien naħdmu biex l-isfidi jiġu indirizzati f’settur daqstant importanti fuq livell Ewropew, minħabba li naħdmu fi sfera ta’ liġijiet u regolamenti Ewropej.” Huwa kompla jgħid li “għalkemm ġa sar ħafna xogħol fix-xhur li għaddew, xorta waħda għad baqa’ xi jsir biex b’hekk is-settur jiġi protett, sostenibbli  u li jpoġġi l-interess għal ġid tal-bdiewa u r-raħħala Maltin u Għawdxin.”