STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI Laqgħa virtwali ta’ livell għoli mtella’ mill-GFCM bil-kollaborazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea

Reference Number: PR202167mt, Press Release Issue Date: Nov 03, 2020
 Laqgħa virtwali ta’ livell għoli mtella’ mill-GFCM bil-kollaborazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea
Il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo ħa sehem f’laqgħa virtwali ta’ livell għoli li ġiet organizzata mill-GFCM bil-kollaborazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. 

Fil-laqgħa ‘Building together a new strategy for Mediterranean and Black Sea fisheries and aquaculture’, il-Ministru Refalo spjega kemm din is-sena kienet waħda ta’ sfida li fiha l-pajjiżi kollha ffaċċjaw ċirkustanzi bla preċedent minħabba l-pandemija tal-COVID-19, hekk kif din ġabet tfixkil fis-soċjetajiet madwar id-dinja kollha għax ikkawżat ħsara kbira lill-ekonomija globalment, inkluż dik relatata mas-sajd u l-akkwakultura. Huwa wera l-preokkupazzjoni tiegħu minħabba li setturi Maltin intlaqtu b’mod partikolari mill-interruzzjoni tas-suq wara t-tnaqqis fid-domanda mix-xerrejja. Dan wassal għal tnaqqis ta’ madwar għoxrin fil-mija mill-bejgħ tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura.

Il-Ministru Refalo semma wkoll kemm din il-pandemija serviet bħala katalist għall-bidla ta’ kunċetti fil-bejgħ li nbidlu f’opportunitajiet. Dan għaliex illum nistgħu nsibu wkoll il-bejgħ ta’ ħut frisk fuq pjattaformi tal-midja soċjali u permezz ta’ apps li jwasslu l-prodott sal-bieb tal-konsumatur.

L-Awtoritajiet Maltin ħadmu f’dan is-settur biex jitjieb l-immaniġġjar tas-sajd fuq livell nazzjonali permezz ta’ diversi inizjattivi bħall-installazzjoni tal-GPRS abbord il-bastimenti tas-sajd kollha u l-installazzjoni ta’ software ġdid fiċ-Ċentru tal-Moniteraġġ tas-Sajd. Dan sar biex jiżdied il-moniteraġġ tal-flotta Maltija filwaqt li jiżdied ukoll il-ġbir tal-informazzjoni.

Malta se żżomm l-impenn tagħha biex tissalvagwardja s-settur tas-sajd u l-akkwakultura filwaqt li timxi mar-rakkomandazzjonijiet u r-regolamenti li jimmiraw lejn l-użu sostenibbli tar-riżorsi fil-baħar. 

Il-Ministru kompla jgħid li Malta tirrikonoxxi l-għanijiet tal-istrateġija u taqbel mat-tisħiħ fil-kapaċità, il-koperazzjoni u s-solidarjetà fir-reġjun tal-Mediterran. “Pajjiżna se jkompli fil-ħidma biex jiġi eliminat is-sajd illegali li mhux irrapportat jew irregolat u għalhekk qed isiru sforzi ta’ kontroll u ġbir tal-informazzjoni. Malta trid tkun konformi mal-istrateġija tal-GFCM fejn trid taħdem bis-sħiħ fuq is-sostennibiltà ambjentali u ekonomika fit-tul speċjalment fejn jidħol is-sajd fuq skala żgħira”.

Il-Ministru Refalo għalaq id-diskors tiegħu u qal li biex jinkisbu l-għanijiet tal-istrateġija tal-GFCM, Malta ttenni l-ħtieġa għall-armonizzazzjoni legali fir-reġjun tal-Mediterran b’mod ħolistiku. Huwa saħaq li ċ-ċavetta għas-suċċess tkun jekk kulħadd jaqsam ir-riżorsi tiegħu b’għan wieħed biss, dak ta’ armonizzazzjoni attiva li tilħaq ġestjoni effettiva b’futur sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar madwar il-Mediterran.