STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI

Reference Number: PR202043mt, Press Release Issue Date: Oct 22, 2020
Ministru Anton Refalo għadu kemm attenda għal laqgħa mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu, l-Agri-Fish Council
I​l-Ministru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo għadu kemm attenda għal laqgħa mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu, l-Agri-Fish Council fejn l-għan ewlieni ta’ din il-laqgħa kien li jintlaħaq kompromess dwar il-Politika Agrikola Komuni.

Il-kunsill beda bil-laqgħa tiegħu nhar it-Tnejn 19 ta’ Ottubru u din intemmet fis-sigħat bikrin tal-Erbgħa filgħodu. 

Il-Ministru Refalo impenja ruħu bi sħiħ f’negozjati twal kif ukoll f’diversi diskussjonijiet mal-Presidenza, mal-Kummissjoni Ewropea u ma’ stati membri oħrajn. Din il-laqgħa tant mistennija kienet kruċjali minħabba l-fatt li ried jintlaħaq approċċ ġenerali.

Filwaqt li rnexxielha żżomm konformi mal-ambizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni dwar il-ftehim ekoloġiku, id-delegazzjoni Maltija assigurat li l-interessi tal-bdiewa żgħar għandhom jibqgħu jiġu mħarsa permezz ta’ sistemi ta’ kontroll issimplifikati. Il-Ministru Refalo saħaq dwar din il-kwistjoni fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu hekk kif ħareġ l-ewwel kompromess miktub. 

Permezz tal-intervent ta’ Malta flimkien ma’ stati membri oħra li għandhom l-istess opinjoni, l-isforzi ambjentali taħt it-tieni pilastru issa se jiġu kkunsidrati għall-kalkoli fir-ringfencing marbut mal-iskemi ekoloġiċi. Dan ifisser li l-bdiewa se jkollhom aktar flessibiltà biex jissodisfaw l-obligi ambjentali. 

Barra minn hekk, Malta rnexxielha tassigura deroga ad hoc billi żżomm l-istatus kif inhu għas-setturi li jibbenefikaw taħt l-appoġġ akkoppjat volontarju u biex tassigura r-rikonoxximent tar-realtajiet agrikoli f’pajjiżna biex ma jkunx hemm l-ebda diskriminazzjoni marbuta ma’ fejn tkun l-art agrikola. 

It-test tal-kompromess jinkludi wkoll żieda fl-appoġġ għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Din il-kwistjoni ssemmiet kemm-il darba minn Malta f’numri ta’ laqgħat u qiegħda tidher bħala pass fid-direzzjoni t-tajba biex tinċentiva l-formazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi f’Malta. 

Issa li ntlaħaq dan il-qbil komuni, il-Presidenza għandha mandat biex tidħol f’diskussjonijiet mal-Parlament.