Servizz ta’ Reġistrazzjoni Onlajn

Servizz ta’ Reġistrazzjoni Onlajn

​                                                                                                                     CLICK HERE​ for English Version
Merħba għas-servizz provdut on-line mill-Aġenzija għall-Pagamenti fejn Bdiewa u Raħħala  jistgħu jiksbu aċċess għar-Reġistru tagħhom.

Benefiċċji:


Min japplika għal dan is-servizz ser ikollu aċċess is-sena kollha għar-Reġistru tiegħu mill-kumdita ta' darhu għal din l-informazzjoni:
  • Customer Registration (Dettalji personali) - Informazzjoni personali li tinkludi l-Isem, id-data ta' twelid, in-numru tal-Karta tal-Identita, In-Numru tal-VAT u l-indirizz Postali/ Tar-Residenza. 
  • Persons (Persuni) - Dettalji dwar persuni li jaħdmu l-għelieqi flimkien mal-applikant.
  • IBAN – Top (Termini tal-Pagamenti) - Id-dettalji tal-kont tal-bank fejn ammonti dovuti lilek jiġu depożitati mill-Aġenzija għall-Pagamenti. Ser tkun tista' tara l-kontijiet inattivi immarkati bl-ittra N taħt it-titlu [Default]. F'każ ta' tibdil fin-numru tal-kont.  Il-Formola tal-Bank tista’ titniżżel minn dan is-sit.
  • Beneficiary Payments (Pagamenti tal-Benefiċċjarju) - L-ammont ta' għajnuna depożitati fil-kont bankarju sa mis-sena 2008. Il-valur total f'Ewro ma jinkludix xi tnaqqis li jkun sar.
  • Entitlements (Intitolamenti) - It-tip u l-valur tal-intitolamenti.
  • Land Use (Uzu tal-art) - L-użu tal-art ta' kull għalqa fil-qasam tiegħek b'mod numeriku.
  • Graphical Land Use (Uzu tal-art Grafiku) - Ritratt mis-satellita/mill-ajru tal-għelieqi kollha fil-qasam tiegħek.
  • Documents (Dokumenti) - Lista ta'dokumenti li jkunu ġew preżentati lill-Aġenzija għall-Pagamenti.
  • Validation (Validazzjoni) - Il-faċilita' li tistampa dokument li jinkludi id-dikjarazzjonijiet u l-informazzjoni relatati mar-Reġistru tiegħek. 
  • Applications (Applikazzjonijiet) - Lista ta' applikazzjonijiet li ġew ppreżentati sa mis-sena 2008.

REĠISTRAZZJONI ĠDIDA


Għall-Reġistrazzjoni Ġdida (biex tkun tista tikseb aċċess għar-Reġistru tal-Bdiewa) AGĦFAS HAWN
Biex tniżżel il-linji gwida dwar kif tirreġistra AGHFAS HAWN

IR-REĠISTRU TAL-BDIEWA


Biex taċċessa ir-Reġistru (jekk diġa għandek il-username u password) AGĦFAS HAWN
Biex tniżżel il-linji gwida dwar kif tikseb aċċess AGĦFAS HAWN​

F'każ ta' diffikulta inti  ġentilment mitlub biex tikkuntattjana bl-email arpa.mafa@gov.mt​ jew bit-telefon fuq 2292 6148. 

 
​​​​​​​​​